นิทรรศการภาพถ่าย "เมียงม่าน"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "เมียงม่าน"

Time: August 11, 2015 to August 23, 2015
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Aug 19, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่าย เมียงม่าน
วันที่ : 11 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2558
สถานที่: โถง ชั้น 1
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.
โดย
ชัยวุฒิ พุฒทอง
พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา
สุทธิศักดิ์ ดิษฐทรงจรรย์
พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร
อุรชา จักรคชาพล

อาจารย์สาขาวิชาการถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "เมียงม่าน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service