นิทรรศการศิลปะ "ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์"

Time: July 4, 2015 to October 25, 2015
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 19, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

วันที่ : 04 กรกฎาคม - 25 ตุลาคม 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 18:30 น.
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 muz' จัดนิทรรศการ ‘PROXIMITY’ นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ในการพัฒนาความคิดผ่านการโต้ตอบสนทนาเพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นจุดเชื่อมต่อของทั้งสองประเทศ

สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานและสำคัญที่สุดที่ภัณฑารักษ์ใช้ในการตัดสินใจคือการกำหนดคุณลักษณะของนิทรรศการ ที่ต้องคำนึงถึงอิทธิพลของงานที่มีต่อผู้ชมทั่วไปในสองสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูล และคุณค่าทางการรับรู้ที่หลากหลายเพื่อให้งานออกมาตามจุดประสงค์ อย่างไรก็ตาม ด้วยว่าวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่มีความแตกต่าง ทั้งอากาศ ประชากร ประวัติศาสตร์ และศาสนา ทำให้เกิดพัฒนาการของแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันแม้ตั้งอยู่บนพื้นฐานคล้ายกันที่เรียบง่าย ซึ่งตรงจุดนี้ได้กระตุ้นให้เกิดความคิดคู่ตรงข้ามกันนั่นคือ “เราและเขา” แนวคิดของนิทรรศการ PROXIMITY นี้จึงมีการนำเสนอมุมมองในอีกรูปแบบ ด้วยการคัดสรรประเด็นที่ความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะการเสาะหาผลงานศิลปะที่คงความซับซ้อนของท้องถิ่น และในขณะเดียวกันมีคุณสมบัติร่วมสมัยที่เป็นสากล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมุ่งเน้นไปที่ผลงานที่มีโครงสร้างของการตีความที่เปิดกว้าง อิสระ โดยที่ไม่ถูกตัดสินล่วงหน้าด้วยมุมมองที่ยึดติดแค่ปรากฏการณ์ความแตกต่างบนพื้นผิว จนถึงการไม่นำเสนอความคิดเห็นว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีอย่างฉาบฉวย เพื่อเปิดทางให้กับความคิดปลีกย่อยที่อาจได้มองข้าม

โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการคิดค้นจากจุดร่วมเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือผลงานของศิลปินไทย ซึ่งจะไปจัดแสดงที่หอศิลป Szczecin ในเมืองชเชตซีน ประเทศโปแลนด์ในเดือนมิถุนายน 2557 และส่วนที่สองก็จะเป็นผลงานของศิลปินโปแลนด์ ซึ่งจะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ในปี 2558 โดยส่วนที่สองในปีนี้จะเน้นไปที่การสังเกตในรายละเอียดปกติที่ไม่ปกตินักในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลับไปอ้างอิงถึงยุคป๊อป อาร์ต และ ยุคหลังสมัยใหม่ ที่ประเด็นถูกทำให้ชัดแจ้งขึ้นด้วยความคิด แบบถอนรากถอนโคน ผลงานบางชิ้นเจือความเป็นปรัชญาแต่ก็ค้านปรัชญานั้นๆ ในเวลาเดียวกัน หลายผลงานมีลักษณะพิเศษที่ผสมผสานทั้งความเป็นสากลและท้องถิ่น บางผลงานภายในชิ้นเดียว ส่งสารค้นหาความหมายของการดำรงอยู่และบอกเล่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ในนิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอศิลปินร่วมสมัยชาวโปแลนด์ 11 คน ประกอบไปด้วยงานอินสตอลเลชั่น งานภาพถ่าย และงานวิดีโอ

ทั้งสองส่วนของโครงการนี้มีจุดประสงค์ในการนำเสนองานศิลปะจากต่างวัฒนธรรม มาไว้ในต่างพื้นที่ ต่างเวลา ต่างผู้ชมเพื่อถ่ายทอดความหมายที่เป็นแบบทดสอบทางการตีความ โดยจุดมุ่งหมายท้ายสุด ของงานคือการสื่อสารทางศิลปะทั้งสองที่ในมุมมองที่ถูกขยายความ รวมไปถึงโอกาสในการเชื่อมต่อผลงานของศิลปิน บนขอบเขตของความเป็นสากลที่สามารถเคลื่อนตัวพร้อมกับความเป็นไปได้ของยุคร่วมสมัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service