นิทรรศการ "ความไม่สมบูรณ์แบบ"

Event Details

นิทรรศการ "ความไม่สมบูรณ์แบบ"

Time: June 3, 2015 to June 28, 2015
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 1, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ขอเชิญชมนิทรรศการ "ความไม่สมบูรณ์แบบ"
โดย อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 28 มิถุนายน 2558 (หยุดวันจันทร์)
ณ พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) (ตรงข้ามมาบุญครอง)

ไม่มีคำเรียกใดที่จะเหมาะกับนิทรรศการครั้งนี้ของข้าพเจ้าได้เท่ากับ
คำว่า “ความไม่สมบูรณ์แบบ” ความคิด สิ่งสะเทือนใจ ตัวตน
เหตุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดบทบาทของชีวิต เกิดตัวตน เกิดงานศิลปะ ข้าพเจ้าเรียกมันว่าความไม่สมบูรณ์แบบ ความไม่สมบูรณ์แบบคือเรื่องจริงของมนุษย์ คือสัจจะ และคือเหตุแห่งความสมบูรณ์แบบ
งานของข้าพเจ้าไม่ได้เกิดจากการคิดตรึกตรอง ไม่ได้มีความพิเศษใด ไม่ได้ช่วยสะท้อนสังคมแต่ล้วนแล้วเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความปรารถนา ความรัก เมื่อทำเสร็จข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจ และมีความสุขที่ได้ทำ จากความไม่สมบูรณ์แบบ มันกลายเป็นความสมบูรณ์แบบที่สุดในความรู้สึกของข้าพเจ้า

Imperfection
Solo Art Exhibition by Onanong Kaewsomboon
Date 3-28 june 2015 (Closed on Mondays)
at PEOPLE'S Gallery
2nd Floor Bangkok Art and Culture Centre(BACC) (Pathumwan District, Bangkok, Thailand)

No words can be suitable for this exhibition of mine like 'Imperfection'. Mentality, Depression, Personality and many factors contribute to the role of life, make a character and create arts. I calls it 'Imperfection'. The imperfection is reality of human beings, truth, and owing to perfection.
My work is not deliberation, distinction or social reflection. But it's created from passion and love. When it's finished, I feels complacent and happy to do so. From imperfection, it's become completely perfection in my mind.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ความไม่สมบูรณ์แบบ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service