นิทรรศการ "นับเท้า นับทาง"

Event Details

นิทรรศการ "นับเท้า นับทาง"

Time: May 1, 2015 to May 31, 2015
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Phone: 053 944 859
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: May 14, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น. โดยได้รับเกียรติประธานในพิธี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ นางมิ่งขวัญ วีระชาติ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "นับเท้า นับทาง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service