นิทรรศการ "พิพิธภัณฑ์สัมผัส"

Event Details

นิทรรศการ "พิพิธภัณฑ์สัมผัส"

Time: April 20, 2015 to April 1, 2016
Location: Prince Mahidol Statue
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 419 2618-9, 02 419 2601
Event Type: art, exhibition, performance
Latest Activity: Nov 2, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ ตึกอดุลเดชวิกรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 58 เวลา 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป

ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ ที่ออกแบบเป็นหุ่นจำลองและของจริงโดยนิทรรศการ จะจัดหมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องทุกปี ผู้บกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าชมได้ด้วยตนเอง ผ่านการฟังเสียงและสัมผัสสิ่งแสดง ผู้มีสายตาปกติสามารถชมสิ่งจัดแสดงได้ด้วยการสัมผัสไปพร้อมกับได้รู้จักวิถีชีวิตของผู้ที่ไม่มีโอกาสมองเห็น

หลังจากประสบความสำเร็จจากนิทรรศการชุดที่ 1 ในเรื่องโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2556 ชุดที่ 2 เรื่องด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ปี 2557 และชุดที่ 3 ในปี 2558 นี้ นิทรรศการยังคงจัดเป็น 8 ฐาน หรือ 8 เรื่อง ซึ่งปีนี้เราเน้นเรื่องการแพทย์แผนไทยและการท่องเที่ยวตามคำขอของผู้บกพร่องทางการเห็นในปีที่ผ่านมา อาทิ ฐานวัดโพธิ์–วัดอรุณและแม่น้ำเจ้าพระยา, ฐานยักษ์วัดโพธิ์-ยักษ์วัดแจ้ง, ฐานสมุนไพรและฐานเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชม “พิพิธภัณฑ์สัมผัส” ได้ทุกวัน เว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2558 เป็นต้นไป เวลา 10.00 - 17.00 น. โทร. 0 2419 2618-9, 0 2419 2601

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พิพิธภัณฑ์สัมผัส" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service