นิทรรศการจิตรกรรม “วิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ”

Event Details

นิทรรศการจิตรกรรม “วิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ”

Time: March 11, 2015 to April 10, 2015
Location: The Center for the Promotion of Arts and Culture
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://art-culture.cmu.ac.th
Phone: 053 943 625
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 1, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรม “วิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ”
ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ เรือนทรงอาณานิคม (ลุงคิว) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนิทรรศการดังกล่าวได้รวบรวมประวัติผลงานภาพวาดของศิลปินท้องถิ่นในอดีต คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ
มาจัดแสดงในนิทรรศการ รวมทั้งยังมีการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคเหนือของไทย:บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านจิตรกรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีต

โดยพิธีเปิดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 ณ เรือนทรงอาณานิคม (ลุงคิว) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 -943 625

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการจิตรกรรม “วิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service