นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”

Event Details

นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”

Time: March 20, 2015 to May 31, 2015
Location: Art Gallery g23
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/G23At…
Phone: 02 261 2096, 02 649 5000
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 16, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ ของรัก ”
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เปิดนิทรรศการ 15.30 น.
จัดแสดงผลงาน 20 มี.ค.-31พ.ค. 2558
วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.
ณ หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 2 อาคาร นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-261-2096 และ facebook ที่ Art Gallery g23

ของรัก จาก 16 นักสะสม
1.ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผศ.อมรพงษ์ สุธรรมรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มศว
5. ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ มศว
6. ผศ.ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์
7. อ.ถนอม ชาภักดี
8. อ.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
9. อ.สุชาติ ทองสิมา
10.รศ.ดร.วรลัญจน์ บุญยสุรัตน์
คณบดีวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.ผศ.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
13.ธีรภัทร โดมดอกฟ้า ( โดมมาเวล แฟนพันธุ์แท้ )
14.สัญชัย ธรรมศาสตร์สิทธิ์ ( เอก เฟอรารี่ )
15.ศ.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
16.อ.ประสาทพร กออวยชัย

ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ ของรัก ” เป็นผลงานของสะสม ของ ผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนนักสะสมอิสระ สะสมโมเดลรถเฟอรารี่ แฟนพันธุ์แท้ซูเปอร์ฮีโร่มาเวล เพื่อบอกเล่าถึงความทรงจำ ความประทับใจของการสะสมผลงานศิลปะ ของที่ระลึก ของเล่น และยังให้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของสิ่งของเหล่านี้ เพื่อเติมแต่งแรงบันดาลใจและสร้างสุนทรียภาพในสังคม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service