นิทรรศการแสดงผลงาน "ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ และ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"

Event Details

นิทรรศการแสดงผลงาน "ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ และ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"

Time: October 8, 2014 to December 29, 2014
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 23, 2014

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service