นิทรรศการ "เมืองคนลวง"

Event Details

นิทรรศการ "เมืองคนลวง"

Time: February 7, 2014 to February 26, 2014
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Jan 24, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของ มงคล เกิดวัน ประติมากรไทยร่วมสมัย เจ้าของผลงาน 1 เหรียญทอง รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ปีพ.ศ.2543 และ 2 เหรียญเงิน รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ปีพ.ศ.2542 และ 2544 ประเภทสื่อผสม ผลงานมาจากความคิดที่ถูกบ่มเพาะและทักษะฝีมือที่ถูก

ขัดเกลามาร่วมสิบปี ภายใต้คอนเซ็ปต์“เมืองคนลวง”เมืองของความจริงหรือความลวงที่หลอกลวง

คนทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเวลาใด วงการใด ไปจนถึงปัจจุบันกาลที่ซึ่งกำลังเกิดวิกฤตการณ์การ

เมืองระดับชาติ ความลวงก็ยังคงลวงคนได้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน คนยังหลงอยู่ในวังวนของความลวง หลอกลวงตัวเองและสังคมว่า…เป็นความจริงอันน่าหลงใหล


โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันเป็นโลกจริงหรือโลกลวงกันแน่? และการตั้งคำถามกับสุนทรียะในการชมงาน

ศิลปะของผู้คนว่าเป็นการชมแบบอาหารตาหรืออาหารสมอง? เหล่านี้เป็นคำถามที่มงคลอยากตั้งไว้ให้

แง่คิดกับคนดูในฐานะศิลปินที่รังสรรค์ผลงานศิลปะ


มงคล เกิดวัน ใช้ทักษะฝีมือและวัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติจากความจริง ใช้ศิลปะขัดเกลาวัสดุและ

จิตใจของตนเองเป็นผลงานศิลปะลวงโลก ฉีกกฎเกณฑ์ประติมากรรมรูปแบบเก่าทิ้งด้วยการสร้าง เรื่องลวงโลกขึ้นใหม่กับนางแบบและนายแบบ อาทิ แม่บ้านมีหนวด วุฒิกร คงคา อีกทั้งยังใช้

เทคโนโลยีร่วมสมัยภาพถ่ายยุคดิจิตอลเข้ามาจัดการผลงานให้ยิ่งดูลวงมากขึ้นไปอีก เนื้อหาความคิด

หลักของมงคลกล่าวถึงความลวงที่ปรากฏอยู่ในหลากหลายบริบทของสังคมจนกลายเป็นเมืองคนลวง ที่ซึ่งมงคลใช้สุนทรียะในการสร้างสรรค์ผลงานบอกเล่าความเจ็บปวดของการซึมซับ รับรู้ จนถ่ายทอด

เป็นความลวงในบริบทต่างๆซึ่งปรากฏในผลงานแต่ชุด

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เมืองคนลวง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 24, 2014 at 3:40pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service