นิทรรศการ “ความจริงอย่างมายา”

Event Details

นิทรรศการ “ความจริงอย่างมายา”

Time: December 23, 2013 to January 15, 2014
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/pages…
Phone: 02 225 8991, 02 221 0820
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 11, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรม

“ความจริงอย่างมายา”

โดย ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 18:00 น.

จัดแสดงระหว่าง 23 ธันวาคม 2556 - 15 มกราคม 2557

ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ 10:00 - 18:00 น.

(ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ปิดทำการ ในเทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. 56 – 1 ม.ค. 57

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ


The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

Invited to honor the opening of the exhibition of painting

“True Maya”

By Thanarit Thipwaree

Exhibition open on 10 January 2014 at 6.00 p.m.

Exhibition open 23 December 2013 - 15 January, 2014

Monday - Saturday 10.00 - 18.00

(Closed on Sunday and Public Holiday)

Closed on New Year 28 Dec. 13 – 1 Jan. 14

At PSG Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture Graphic Arts,

Silpakorn University, (Wang Thapra) Bangkok


ติดต่อสอบถาม / For more information 0-2225-8991, 0-2221-0820

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ความจริงอย่างมายา” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service