นิทรรศการ "มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน"

Event Details

นิทรรศการ "มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน"

Time: December 13, 2013 to March 2, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Nov 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน : ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ : 13 ธันวาคม - 02 มีนาคม 2557

สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 18:30 น.


bacc exhibition


มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นิทรรศการใหม่เกี่ยวกับแนวทางการทำงานศิลปะที่ใช้มโนทัศน์เป็นหลักเพื่อส่วนรวม โดยส่วนรวม และเน้นส่วนรวมและประเด็นร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เดินทางท่องไปทั่วโลก และได้สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมมาแล้วทั่วทุกมุมโลก ถึงแม้ว่ารูปแบบของงานและสภาพแวดล้อมทางการเมืองและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้เกิดศิลปะจะแตกต่างหลากหลาย แต่ทว่าศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประวัติศาสตร์ร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความสมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวในศตวรรษที่ 21 ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นเอกภาพของอาเซียน ผสานกับ การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการทัศนศิลป์ที่ให้ทั้งความตื่นตาตื่นใจและความรู้ทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ของภูมิภาคนี้ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยเฉพาะเพื่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และถือเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยจัดขึ้นในประเทศไทย

คิวเรตขึ้นจากความร่วมมืออันแนบแน่นระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญชาวศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากในภูมิภาคนี้ นั่นคือสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะ และส่วนรวม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นนิทรรศการทางทัศนศิลป์ที่น่าตื่นตาสำหรับผู้ชมในวงกว้าง ในขณะเดียวกันก็จะให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์ในปัจจุบันของภูมิภาคแห่งนี้ นิทรรศการจะแสดงแผนภูมิความโยงใยของมโนทัศน์สำคัญของศิลปร่วมสมัยของภูมิภาคนี้ที่ฝังรากอยู่ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวพันกับความคิดเกี่ยวกับสังคมและเพื่อสังคม ผ่านผลงานของศิลปินจากประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า และกัมพูชา และอาจสรุปได้ว่า นิทรรศการนี้จะทำการสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการใช้มโนทัศน์ในการสร้างสรรค์งาน กับความคิดต่างๆทางสังคมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

นิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอสื่อในทุกรูปแบบ ตั้งแต่จิตรกรรม ศิลปะจัดวางที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ศิลปะที่ใช้ตัวอักษรหรือข้อความ ไปจนถึงเกมและผลงานที่จัดแสดงโดยสัมพันธ์กับเวลาที่กำหนด ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อให้สาธารณะชนได้ใช้ และมีประสบการณ์กับงานตลอดระยะเวลาของนิทรรศการ ยิ่งไปกว่านั้น นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะ และส่วนรวม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการทำงานเชิงมโนทัศน์ในศิลปะกับศิลปะที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงสังคม สององค์ประกอบที่ทำงานร่วมกัน และเป็นลักษณะสำคัญของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการจัดแสดงผลงานที่ผู้ชมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะได้มีปฏิสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยการเข้าไปสัมผัสและลองใช้ผลงานได้

ทั้งนิทรรศการองค์รวมและชิ้นงานต่างๆในแต่ละส่วนแสดงที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของห้องแสดงนิทรรศการ จะประกอบด้วยแทบเลตที่เป็นกันเอง และสามารโต้ตอบกับผู้ชมเพื่อให้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ศิลป์ ของชิ้นงานนั้นๆ เนื้อหาของนิทรรศการจะบันทึกเป็นข้อเขียน ไว้ในบทความวิจัยจำนวน 10 ชิ้น รวบรวมไว้ในสูจิบัตร และยังมีการบรรยายสาธารณะและการอภิปรายกลุ่มย่อย ตามหัวข้อที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 26, 2013 at 9:02pm

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service