นิทรรศการและการปฏิบัติงาน “ศิลปะกับพื้นที่ โปรเจครถเหลือง”

Event Details

นิทรรศการและการปฏิบัติงาน “ศิลปะกับพื้นที่ โปรเจครถเหลือง”

Time: March 19, 2013 to March 31, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการและการปฏิบัติงาน “ศิลปะกับพื้นที่ โปรเจครถเหลือง”

วันที่ : 19 มีนาคม - 31 มีนาคม 2556

สถานที่: ชั้น L

โดย นักศึกษาสาขาสหศาสตร์ศิลป์ปีที่ 1 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรเจครถเหลือง (Yellow Bus) เป็นการสำรวจพื้นที่ชุมชนและธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนต่างอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาในภาคเหนืออยู่ในกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อให้สามารถพูดคุยกับชาวบ้านที่ใช้ภาษาท้องถิ่นได้ โดยนักศึกษาจะเลือกพื้นที่ชุมชนที่สนใจ ได้แก่ ฝาง แม่แจ่ม แม่วาง เสมิง และเชียงดาว

การไปสำรวจนี้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม แล้วนำข้อมูลจากการบันทึกไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การพูดคุย และภาพถ่าย กลับมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาที่มาจากต่างถิ่นได้เห็นและทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมที่ต่างจากที่ตนเคยอาศัย เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนในพื้นที่จริงและคนในกลุ่ม ตลอดจนการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่สนใจ การนำปัญหาที่พบเห็นมาเป็นกระบวนการทำงานศิลปะได้


โปรเจครถเหลืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะทดลอง จากนั้น นักศึกษาทั้งหมดจะมาสำรวจกรุงเทพฯและแสดงงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ใช้ชื่อโปรเจคใหม่นี้ว่า “โปรเจครถไฟฟ้า (Sky Train)” โดยมีกระบวนการทำงานเช่นเดียวกับโปรเจครถเหลือง


ระยะเวลา

กำหนดติดตั้งผลงาน ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 -19.00 น.

สามารถมาชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาได้ทุกวัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการและการปฏิบัติงาน “ศิลปะกับพื้นที่ โปรเจครถเหลือง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service