นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26

Time: September 17, 2009 to September 30, 2009
Location: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 26, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เวทีใหญ่ของศิลปินเยาว์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) จัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 

 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะให้แก่เยาวชนตลอดจนเพื่อพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้าไปสู่ความเป็นศิลปินในระดับชาติต่อไปในอนาคต โดยเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด 

ในปีนี้ มีผู้สนใจจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดง รวมทั้งสิ้น จำนวน 231 คน ผลงานศิลปกรรม 384 ชิ้น ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลรวมกับผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสมจำนวน 122 ชิ้น 

'การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26' จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 ที่มา : BangkokBizNews
Life Style : ศิลปวัฒนธรรม 
วันที่ 2 กันยายน 2552

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Not Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service