นิทรรศการ "ภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ ๓"

Event Details

นิทรรศการ "ภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ ๓"

Time: May 17, 2012 to June 29, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Jun 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554


วัน : 17 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2555

สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 8

ผู้จัด มหาวิทยาลัยศิลปากร


การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ

ครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงประเภทภาพพิมพ์และวาดเส้นของศิลปินจากทั่วโลก จำนวน 246 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำผลงานภาพพิมพ์ และการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับการทำศิลปภาพพิมพ์ในงานอีกด้วย


มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ริเริ่มจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2546 โดยเป็นการจัดการแสดงศิลปกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครั้งที่ 2 ระหว่าง พุทธศักราช 2551 – 2553 โดยมีศิลปินจากทั่วโลกจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลหรือผลงานที่ได้ร่วมแสดงส่วนหนึ่งเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับมาตรฐานโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการศิลปะในประเทศไทยที่สามารถพัฒนาขึ้นถึงระดับทัดเทียมนานาอารยประเทศ และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่อง


มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2553 กำหนดจัดแสดงขึ้นทุก 3 ปี ต่อครั้ง และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “อัครศิลปินแห่งสยาม” มีศิลปิน 1146 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนถึง 2963 ชิ้น มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 30 ชิ้น และร่วมแสดง 216 ชิ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 246 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 148 ชิ้น และวาดเส้น จำนวน 98 ชิ้น


โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศผลรางวัลการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ ๓ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บุญมี แสงขำ ศิลปินไทยจากผลงานชื่อ “Essence, Truth, Reality No. 13” ได้รับรางวัลสูงสุด Grand Prize ประเภทภาพพิมพ์ และศิลปินชาวโปแลนด์ Cyprian Bielaniec วัย ๕๘ ปี คว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize ประเภทวาดเส้น จากผลงานชื่อ “Hell and Heaven”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ ๓" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service