นิทรรศการ "การเดินทางของไอ้จุด หมาน้อย จากกรุงเทพฯ – ราชบุรี"

Event Details

นิทรรศการ "การเดินทางของไอ้จุด หมาน้อย จากกรุงเทพฯ – ราชบุรี"

Time: June 15, 2012 to September 23, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Aug 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การเดินทางของไอ้จุด หมาน้อย จากกรุงเทพฯ – ราชบุรี


วัน :15 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2555

สถานที่ : ลานด้านหน้าหอศิลปฯ

ศิลปิน : วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์


ราชบุรี ชุมชนเล็กๆ ที่หลายคนเรียกว่า ‘เมืองทางผ่าน’ หรือ ‘เมืองที่ถูกลืม’ เป็นเหมือนกับหลายชุมชนในประเทศไทย คือการเกิดขึ้นมาของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะการท่องเที่ยวหรือศิลปะ เป็นสิ่งที่คนในชุมชนต้องลงมือทำและสร้างกันเองมากกว่าได้รับความช่วยเหลือหรือเกิดขึ้นจากการริเริ่มของหน่วยงานต่างๆ


ศิลปะ เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราพยายามทำให้เกิดขึ้น


แต่วันนี้ ศิลปะ ‘กระจุก’ อยู่แค่ในเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ หรือเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น


เราอยากให้มีศิลปะขึ้นในชุมชนของพวกเราด้วยเช่นกัน จึงได้มีการริเริ่มโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะขึ้นมากมายในช่วงเวลานับ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่า Chapter 75 Clay Overture Chapter77 Rakuza เด็กฝึกหัตถ์ 1 -2 Microcosm ของศิลปินเยอรมัน Stephan Wegerer เป็นบ้างอะไรบ้าง ติดศิลป์บนราชบุรี Domestic Ware และการแสดงศิลปะต่างๆ อีกหลายครั้งในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดราชบุรี จนมาล่าสุด ที่นำเอาชาวบ้านเข้ามาเป็นแกนกลาง และใช้พื้นที่มากกว่า 70 จุดในชุมชนจังหวัดราชบุรีมาเป็นพื้นที่แสดงงาน ได้แก่งาน “ปกติศิลป์ Art Normal ทุกบ้านคือแกเลอลี่ ทุกที่คือหอศิลป์” เหล่านี้คือความต่อเนื่องที่เราได้พยายามนำคำว่าศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิต


ตอนนี้ สิ่งที่เราพยายามทำมาได้รับการตอบสนองจากทางเทศบาลเมืองราชบุรี ที่อนุมัติการซื้อประติมากรรมสำหรับโครงการ ‘ราชบุรี เมืองประติมากรรมร่วมสมัย’ โดยจะซื้องานขนาดใหญ่ของ คุณทวีศักดิ์ ศรีทองดี มาตั้งที่กลางเมืองราชบุรี นอกจากนี้อาจจะมีการขอยืมผลงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งเพิ่ม และจะมีการทำ Art Map เส้นทางจักรยาน นำชมงานตามจุดต่างๆ ในเมือง ทั้งงานศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน


‘ไอ้จุด’ คืองานประติมากรรมรูปสุนัขขนาดใหญ่ ความสูงประมาณ 3 เมตร ทำจากวัสดุตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่สนใจในงานประติมากรรมกลางแจ้ง เรียกว่า อะคิลิกไซรัป ( Acrylic syrup ) ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี วัสดุนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย SCG Chemicals ถือเป็นอีกหนึ่งประติมากรรมเพื่อโครงการนี้ โดยจะถูกนำไปตั้งแสดงที่บริเวณหน้าหอศิลป์กรุงเทพ จุดรวมของงานศิลปะทั้งหลายในเมืองไทย เพื่อเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเดินทางของศิลปะที่จะกระจายเข้าไปยังชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยต่อไป


สิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น แต่เราหวังให้ราชบุรี เป็นโมเดลตัวอย่างให้กับชุมชนเล็กๆอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ให้มาลงมือริเริ่มทำบางสิ่งขึ้นด้วยตัวเอง มากกว่ารอให้มันเกิดขึ้นเองในวันใดวันหนึ่ง สักวัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การเดินทางของไอ้จุด หมาน้อย จากกรุงเทพฯ – ราชบุรี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service