งานน้ำมาปลากินมด น้ำลด มดกินปลา “ภูมิและปัญญาของสังคมชาวน้ำ”

Event Details

งานน้ำมาปลากินมด น้ำลด มดกินปลา “ภูมิและปัญญาของสังคมชาวน้ำ”

Time: January 20, 2012 to January 21, 2012
Location: Watnang
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://tcdcconnect.com
Phone: 02 747 8438
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 18, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

วันที่ 20 - 21 มกราคม 2555

สถานที่ วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง

จัดโดยพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนัง เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร


ตารางงาน


วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.


13.00 - 16.00 น.

- ชมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์เหตุการณ์น้ำท่วมในอดีต และมหาอุทกภัย 2554

- นิทรรศการภาษิตคำกลอน วิถีไทยที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำ

- ชมการจัดแสดงข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตของสังคมชาวน้ำฝั่งธนบุรีในอดีต การประดิษฐ์เรือจำลอง

- ฉายภาพยนตร์สารคดีเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเหตุการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติในอดีต


13.30 - 15.30 น.

- กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมสังคมชาวน้ำผ่านกิจกรรมสันทนาการที่เพลิดเพลินตามฐานต่างๆ


13.30 - 16.00 น.

- นำชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนัง ที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นมา สังคม วิถีชีวิตในอดีตของผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างเรียบง่ายและน่าสนใจ

Comment Wall

Comment

RSVP for งานน้ำมาปลากินมด น้ำลด มดกินปลา “ภูมิและปัญญาของสังคมชาวน้ำ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service