นิทรรศการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย"

Event Details

นิทรรศการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย"

Time: December 20, 2011 to December 25, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.intouchcompany.com
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 20, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย


วัน : 20-25 ธันวาคม 2554

สถานที่ : ชั้น 1


อินทัช หรือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาดของเยาวชนที่ได้รับรางวัลในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 5 โดยได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการอ่านหนังสือวรรณกรรมไทยในหัวข้อ “ความสุขจากการให้” ร่วมชมและร่วมซื้อผลงานเพื่อการกุศล รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.intouchcompany.com, www.facebook.com/intouchwanakam หรือ โทร.02-687-4528-9


กำหนดการ


วันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น.

พบกับแขกรับเชิญพิเศษ คณะกรรมการตัดสินผลงาน และผู้ได้รับรางวัลจากทั่วประเทศ

1.อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย

2.คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี)

3.อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์

4.อาจารย์สังคม ทองมี ครูศิลปินและผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลป์สิรินธร

5.คุณปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6.อาจารย์ธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service