นิทรรศการ “สติ มิติ ศรัทธา ธรรมชาติแห่งนามธรรม”

Event Details

นิทรรศการ “สติ มิติ ศรัทธา ธรรมชาติแห่งนามธรรม”

Time: September 16, 2011 to September 29, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 31, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “สติ มิติ ศรัทธา ธรรมชาติแห่งนามธรรม”
ศิลปิน กลุ่ม FOUR VISIONS 
นายสมภพ บุตราช SOMPOP BUDTRAD 
นายณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์ NATTALERT SUPAT-AKANIT 
นายสิทธิโชค ก้อนนาค SITTICHOKE KORNNARK 
นายเสนีย์ แช่มเดช SENI CHAEMDET 
นายมนต์ชัย ขาวสำอาง MONCHAI KHOASAM-ANG 
นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ DUENCHAYPHOOCHANA PHOOPRASERT

ลักษณะงาน จิตรกรรม 
ระยะเวลาที่จัดแสดง 16 – 29 กันยายน 2554
พิธีเปิดนิทรรศการ 16 กันยายน 2554 เวลา 18.30น.
ห้องนิทรร ศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2

แนวความคิดของผลงานในนิทรรศการ
ธรรมชาติ ความจริง ความดี ความงาม ที่หล่อหลอมอยู่ในตัวศิลปินแล้วสะท้อนออกมาในรูปผลงานศิลปะในทุกรูปแบบ ความอิสระในการท่ายทอดออกมา ในรูปแบบนามธรรมที่ประกอบด้วยเส้น สี แสง เงา รูปทรง พื้นผิว ที่บริสุทธิ์ผ่านและสะท้อนออกมาจากจิตสำนึกและใต้สำนึก บ่งบอกถึงความเป็นมาในงาน การเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของชีวิต ของคนทำงานศิลปะต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของการจัดแสดง 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ให้มีศักยภาพเทียบเท่าอารยประเทศ ในคุณค่าผลงานศิลปะอันจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศ แนวทางศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะต่อสาธารณชน โดยมีผลงานทั้งสิ้นกว่า 60 ชิ้น
ในวันเปิดนิทรรศการจะมีการเสวนาในหัวข้อ “คุณค่านามธรรมในศิลปะ”
เปิดนิทรรศการเวลา 18.30 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สติ มิติ ศรัทธา ธรรมชาติแห่งนามธรรม” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service