นิทรรศการ “เปิดบันทึก 70 ปี ศิลปะกับชีวิต อาจารย์ บัณฑิต ผดุงวิเชียร”

Event Details

นิทรรศการ “เปิดบันทึก 70 ปี ศิลปะกับชีวิต อาจารย์ บัณฑิต ผดุงวิเชียร”

Time: June 28, 2011 to June 30, 2011
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 29, 2011

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service