นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “เปลือย” (NUDE)

Event Details

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “เปลือย” (NUDE)

Time: July 1, 2011 to July 3, 2011
Location: CentralWorld
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Jun 18, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

**ART THESIS** ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะจัด
กิจกรรมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ ในวัน ที่ 1-3 กรกฎาคม 2554 
ณ ห้างสรรพสินค้า CentralWorld ชั้น 3 โซน Eden

การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผลงานจากนักศึกษาทั้ง 4
สาขาวิชาของ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อันได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา/ สาขาวิชากราฟิกดีไซน์/ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาการถ่ายภาพ

ในครั้งนี้การแสดงผลงาน จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “NUDE” หรือ “เปลือย”
ซึ่ง มาจากการ เปลือยทางความคิดคือการใส่ตัวตนของตนเองลงไปในงานที่จัดแสดง และการเปิดตัวเองออกสู่ภายนอกโดยนำเสนอความคิดและไอเดียที่แตกต่างและมีความเป็นตัวของตัวเองComment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “เปลือย” (NUDE) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service