นิทรรศการศิลปะ “ใจใสๆ...ป้ายสี”

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “ใจใสๆ...ป้ายสี”

Time: May 10, 2011 to June 12, 2011
Location: Club Arts (Gallery by the river)
Street: Arun Amarin 18,Soi Wat Ra Khang
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.clubartsgallery.com
Phone: 02 866 2143
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 10, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

เวลา 10 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2554 | 10.30 น. – 24.00 น. (ยกเว้น วันจันทร์)

สถานที่ Club Arts (Gallery by the river) อรุณอมรินทร์ 18 ซอยวัดระฆัง (ไม่เสียค่าเข้าชม)

นิทรรศการผลงานศิลปะชุด “ใจใส ๆ . . .ป้ายสี”  ของเด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ต่างคน . . . ต่างใจ . . .ต่างความฝัน. . . เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ต่างกัน สะท้อนความคิด ความรู้สึก ความสนใจภายในที่มีความเฉพาะตน” และเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กๆ   รวมถึงการได้เห็นศักยภาพอันแท้จริงของเด็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 อีกด้วย

ผลงานศิลปะชุด “ใจใส ๆ . . .ป้ายสี” เกิดขึ้นจากการสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ จากนิทานถึง 3 เรื่อง และจากการเฝ้าติดตามตลอดการทำงานของเด็ก ๆ ยังทำให้พบอีกว่า . . . นอกเหนือจากกิจกรรมศิลปะจะเป็นช่องทางแห่งการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดต่าง ๆ ของพวกเขาออกมาให้พวกเราได้รับรู้แล้ว ยังเป็นการสร้างงานที่ก่อให้เกิด “ ศิลป์ สมาธิ และปัญญา ” ไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02 866 2143 หรือ www.clubartsgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “ใจใสๆ...ป้ายสี” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service