นิทรรศการ "คิดถึงอาจารย์ศิลป์" โดย ศิลปินรุ่นใหม่ กลุ่มศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี

Event Details

นิทรรศการ "คิดถึงอาจารย์ศิลป์" โดย ศิลปินรุ่นใหม่ กลุ่มศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี

Time: May 14, 2011 to May 31, 2011
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 14, 2011

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service