งาน "ไอพี แฟร์ 2556" (IP Fair 2013)

Event Details

งาน "ไอพี แฟร์ 2556" (IP Fair 2013)

Time: May 17, 2013 to May 19, 2013
Location: Place Queen Sirikit National Convention Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ipthailand.go.th
Phone: 02 547 4696
Event Type: exhibition, design
Latest Activity: May 19, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ไอพี แฟร์ 2556

เวลา 17 - 19 พ.ค. 2556 | 10.00 น. - 20.00 น.

สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ร่วมชื่นชมสุดยอดผลงานของนักสร้างสรรค์ไทยในงาน ตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2013 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสู่ประชาชน


รายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 02-547-4696

Web : www.ipthailand.go.th


IP Fair 2013

Time 17 - 19 May 2013 | 10 a.m-8 p.m

Place Queen Sirikit National Convention Center

The Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, is hostingIP Fair 2012, with the aim to expand awareness and understanding of intellectual property (IP) issues and provide a showcase for local creative works.

An exhibition of registered IP works by H.M. the King and the royal family, along with innovative items with IP registration potential provides a show highlight. Overall the fair represents an outstanding opportunity for IP rights holders and entrepreneurs to cut some lucrative deals. Visitors can also participate in IP seminars, consult an IP clinic, and enjoy a packed program of entertainments.


More info

Tel : 02-547-4696

Web : www.ipthailand.go.th

[ Via : TCDCconnect ]

Comment Wall

Comment

RSVP for งาน "ไอพี แฟร์ 2556" (IP Fair 2013) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service