นิทรรศการ "จุดเชื่อมต่อ"

Event Details

นิทรรศการ "จุดเชื่อมต่อ"

Time: April 25, 2013 to May 3, 2013
Location: CU.Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.chula.ac.th
Phone: 02 218 3645, 02 218 3634
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 23, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Upcoming Art Exhibition @ 1st fl.; CU.Museum


"จุดเชื่อมต่อ" -- นิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับระบบคมนาคมกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด จุดเชื่อมต่อ โดย ยอดขวัญ สวัสดี (นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)


[จัดแสดง 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 56 ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ชม จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.]


** For more info -- www.facebook.com/cu.museum

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จุดเชื่อมต่อ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service