นิทรรรศการ 24Hours: 24 Days

Event Details

นิทรรรศการ 24Hours: 24 Days

Time: October 21, 2010 to November 13, 2010
Location: ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 21, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


ศิลปิน - วรรณพล แสนคำ, ชัยวัช เวียนสันเทียะ, เอกลักษณ์ สระแก้ว, พีรนันท์ จันทมาศ, กัมปนาท สังข์สร, สิทธินนท์ พงศ์รักธรรม, ชัยรัตน์ มงคลนัฏ, พฤกษ์ โตหมื่นไวย, ขวัญชัย ลิไชยกุล, กฤษฎา ดุษฎีวนิช, ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท

นำเสนอนิทรรศการที่พูดถึงและวิเคราะห์บริบทของหอศิลปฯ ชิ้นงานสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นคำถามเกี่ยวกับหน้าที่ และระบบการจัดการของหอศิลประดับชาติ รวมไปถึงการวิพากษ์ความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะกับผู้ชมแนวคิด

การพูดถึงบริบทของหอศิลป บทบาท หน้าที่ การจัดการ สิ่งที่สะท้อนออกสู่สาธารณะ : สิ่งที่สาธารณะมองเข้ามา หอศิลปให้อะไรกับคนดู กับศิลปิน กับตัวหอศิลปเอง 24 hrs. art project ในครั้งนี้เป็นเสมือนการที่เราในฐานะคนทำงานศิลปะมองเข้าหาระบบต่างๆ ของวงการศิลปะ แล้วชำแหละมันออกมา เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ ติเพื่อก่อ โดยการสร้างประเด็นและชุดคำถามจากสิ่งที่เป็นอยู่ จากความเป็นจริง

ในอีกประเด็นหนึ่งรองลงมาคือในเรื่องของคุณค่าของงานศิลปะกับขยะ ในส่วนนี้อาจจะพาดพิงถึงเวทีการประกวดต่างๆ ตัวศิลปิน และนักวิจารณ์ ว่าอะไร ใครเป็นผู้ให้คุณค่าแก่ผลงานชิ้นนั้นๆ ผลงานศิลปะที่ถูกคัดออก ผลงานศิลปะที่ศิลปินมองว่าล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ สุดท้ายแล้วมันเป็นผลงานศิลปะหรือขยะจากกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรรศการ 24Hours: 24 Days to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service