นิทรรศการ "จากป่า...สู่เมือง รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร"

Event Details

นิทรรศการ "จากป่า...สู่เมือง รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร"

Time: September 2, 2011 to September 4, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, music, movie
Latest Activity: Aug 17, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ในวาระครบรอบ 21 ปี  สืบ นาคะนาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน
“จากป่าสู่เมือง รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร”  
เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

วันที่ 2–4 กันยายน 2554  เวลา 10.00–20.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554
10.00    แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
11.00    พิธีเปิดงานรำลึก 21 ปี สืบ  นาคะเสถียร
             - นางรตยา  จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวรายงาน
             - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
             - ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการ
13.00    ชมหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก โดยเยาวชนโครงการปิ๊งส์
16.00    เสวนาเรื่อง “หนังสั้นกับงานอนุรักษ์”

               วิทยากร
               คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร a day
               คุณบุญส่ง นาคภู่ ผู้กำกับหนังสั้น
               คุณศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
               ดำเนินรายการโดย คุณสุวิกรม  อัมระนันทน์ พิธีกรรายการ the idol

17.30    “เสียงจากป่าตะวันตก” การแสดงดนตรีโดย คุณตู่  ตะวันฉาย
19.00    “โลกวันนี้ในสไตล์ ศุ  บุญเลี้ยง” การแสดงดนตรีและพูดคุยแลกเปลียนมุมมองของโลกโดย คุณศุ  บุญเลี้ยง

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554
10.00    แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมฟังเสวนา
10.30    กล่าวนำก่อนการนำเสนอข้อมูลวิชาการ
10.45    รายงานวิชาการหัวข้อ “การจัดการมรดกโลกป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่”
              วิทยากรโดย คุณชัชวาลย์ พิศดำขำ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11.30    รายงานวิชาการหัวข้อ “ เสือโคร่งประเทศไทย”
              วิทยาการโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
12.15    ชมหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก
13.00    รายงานวิชาการหัวข้อ “นกเงือกในประเทศไทย”
               วิทยากรโดย ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก มหาวิทยาลัยมหิดล
13.40    รายงานวิชาการหัวข้อ “สัตวแพทย์สัตว์ป่า”
              วิทยากรโดย นายสัตวแพทย์ภัทรพล  มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
14.20    รายงานวิชาการหัวข้อ “ทำไมต้องค้านเขื่อน”
              วิทยากรโดย คุณหาญณรงค์  เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
15.00    รายงานวิชาการหัวข้อ “สิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากร”
               วิทยากรโดย คุณสุนี  ไชยรส อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
15.40    รายงานวิชาการหัวข้อ “ลมหายใจสีเขียว”
              วิทยากรโดย ดร.สรณรัชฎ์  กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
16.20    รายงานวิชาการหัวข้อ “ธุรกิจสีเขียว”
               วิทยากรโดย ดร.วัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
17.00    รายงานวิชาการหัวข้อ “ระบบนิเวศ 3 น้ำ”
               วิทยากรโดย คุณสุรจิต  ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม
17.40    รายงานวิชาการหัวข้อ “ทะเลไทย”
               วิทยากรโดย ดร.ศักดิ์อนันต์  ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18.30    “คนดนตรีกับมาโนช  พุฒตาล” การแสดงดนตรีโดย คุณมาโนช  พุฒตาล

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จากป่า...สู่เมือง รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service