การแสดงดนตรีรับลมหนาวที่หอศิลป์ ครั้งที่ 2 "6 HANDS ONE PIANO reunite"

Event Details

การแสดงดนตรีรับลมหนาวที่หอศิลป์ ครั้งที่ 2 "6 HANDS ONE PIANO reunite"

Time: January 10, 2013 all day
Location: CMU Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280,053 944 833
Event Type: performance, music
Latest Activity: Dec 21, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ดนตรีรับลมหนาวที่หอศิลป์ ครั้งที่ 2

6 HANDS ONE PIANO reunite

Three pianists Jonas Dept, Nicolas Collinet and Matthieu

January 10th, 2013

at the theater ,Chiang Mai University Art Center.


More info http://www.facebook.com/mmproductionschiangmai

ติดต่อซื้อบัตร มาริสา 082-388-6515/ ดวงใจ 081-993-9035 (ดำเนินการจัดการโดย M&M Productions)

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดงดนตรีรับลมหนาวที่หอศิลป์ ครั้งที่ 2 "6 HANDS ONE PIANO reunite" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service