นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุดศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2" (2nd Art Thesis Exhibition Product Square )

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุดศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2" (2nd Art Thesis Exhibition Product Square )

Time: March 8, 2011 to March 13, 2011
Location: Bangkok Art & Culture Centre
Street: 939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 086-7116632
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Mar 9, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

 

วัน :  8-13 มีนาคม 2554
สถานที่ : บริเวณโถงชั้น 1 และบริเวณโถงชั้น L
ผู้จัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินตร์

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการทำโครงการการออกแบบชิ้นงานต่างๆ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี วิชาศิลปนิพนธ์ ในสาขาวิชานี้ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในเทอมสุดท้ายจะต้องแสดงผลงานของตนเอง อันก่อให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของนักศึกษา และได้มีโอกาสแสดงออกในด้านประสบการณ์การทำงานเบื้องต้น กระบวนการคิดออกแบบชิ้นงานไปสู่กระบวนการผลิตก้าวไปสู่สาขาอาชีพด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป


สอบถามเพิ่มเติม
ลีลาวดี  อยู่รุ่ง  
โทรศัพท์ : 086-7116632
e-mail address : front_far@hotmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุดศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2" (2nd Art Thesis Exhibition Product Square ) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service