นิทรรศการ "19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษา สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน"

Event Details

นิทรรศการ "19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษา สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน"

Time: February 11, 2020 to February 16, 2020
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 16

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service