นิทรรศการ “เสียงสะท้อนจากชนเผ่ามอร์แกน (1894-2007)”

Event Details

นิทรรศการ “เสียงสะท้อนจากชนเผ่ามอร์แกน (1894-2007)”

Time: June 26, 2009 to July 25, 2009
Location: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - ใกล้สถานีขนส่งทางสายใต้ใหม่
Event Type: exhibition
Latest Activity: Jun 17, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 26 มิถุนายน
“เสียงสะท้อนจากชนเผ่ามอร์แกน (1894-2007)” หมุนเวียนจัดแสดงใน 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า ไทย ฝรั่งเศส และเยอรมันนี เพื่อนำเสนอภาพถ่ายวัตถุ และภาพวาดฝีมือของเด็กที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1894 จนถึงปัจจุบันของชนเผ่ามอร์แกน ชาวเลแถบหมู่เกาะมะละกา

Jacques Ivanoff และ Akram Mohamed นำเสนอนิทรรศการชุดนี้เพื่อเสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมชนเผ่ามอร์แกน พร้อมเปิดโลกมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทางตอนใต้ของประเทศพม่าและประเทศไทยที่น้อยคนรู้จัก เพื่อกระตุ้นทรรศนะของสาธารณชนที่มีต่อกลุ่มชนไร้พรมแดน

Jacques Ivanoff เป็นนักชาติพันธุ์วิทยา นักวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติฝรั่งเศสและสมาชิกสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (ประจำกรุงเทพฯ) เขาเริ่มศึกษาวิถีชีวิตชาวเลเผ่ามอร์แกน ชนกลุ่มน้อยชายฝั่งมะละกาที่อาศัยในประเทศไทยและพม่าตามลำดับ เพื่อสะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมผ่านผลงานกว่าสิบชิ้น ภาพยนตร์มากมายและนิทรรศการอีกจำนวนหนึ่ง Jacques Ivanoff ทำงานตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่า ผลกระทบจากชนเผ่า และสังคมเศรษฐกิจจากนโยบายการแทรกแซงทั้งระดับชาติและนานาชาติ ส่วน Akram Mohamed ผู้ร่วมงานของ CETMA (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ,ปารีส) งานของเขามุ่งส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของชนเผ่าชาวเล ที่เขาได้เข้าคลุกคลีอย่างใกล้ชิดหลังเหตุการณ์สึนามิที่เกิดเมื่อปี 2004 และได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานที่กล่าวถึงวิถีชีวิตชาวมอร์แกนหลังภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องถึงสองครั้ง ในประเทศฝรั่งเศส
นิทรรศการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากฝ่ายความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เสียงสะท้อนจากชนเผ่ามอร์แกน (1894-2007)” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service