งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 (BOOKEXPO THAILAND 2010)

Event Details

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 (BOOKEXPO THAILAND 2010)

Time: October 21, 2010 to October 31, 2010
Location: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey,
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: fair, exhibition, seminar, workshop
Latest Activity: Oct 19, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


หลักการและเหตุผล สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้เกิดขึ้นในสังคม จึงเห็นควรให้มีการวางแผนรณรรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีรากฐานมาจากการอ่านหนังสือ จึงได้กำหนดการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 (Book Expo Thailand 2010) ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างนิสัยและบรรยากาศของการอ่านหนังสือให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วงการหนังสือ ทั้งสำนักพิมพ์ การจัดจำหน่ายและร้านค้ามีการพัฒนาหนังสือที่ดี มีคุณภาพออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น
เพื่อจัดแสดงและแนะนำหนังสือที่ดีมีคุณค่าให้กับประชาชน
เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้มาชมหนังสือที่หลากหลายของสำนักพิมพ์ต่างๆและเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ
เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาตลอดจนเด็กและเยาวชน ได้ตื่นตากับสื่อเพื่อการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งสื่อการศึกษาทางอีเล็กทรอนิคและสื่อการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ
เพื่อให้สมาชิกที่เป็นสำนักพิมพ์มีโอกาสเสนอผลงานต่อผู้อ่านและร้านหนังสือ
เพื่อให้สมาชิกที่เป็นร้านหนังสือมีโอกาสมาติดต่อธุรกิจได้โดยตรงกับสำนักพิมพ์
เป้าหมาย
สำนักพิมพ์ จำนวนกว่า 400 แห่ง ร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อต่างๆ
ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานเพื่อซื้อหนังสือ สื่อการศึกษา ตลอดจนร่วมกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นในงาน
ระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น 11 วัน คือ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00-21.00 น.


สถานที่จัดงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แพลนนารีฮอลล์, Main Foyer โซน C ชั้นบน-ล่าง และโซนพลาซ่า 15,850 ตารางเมตร สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา
ห้อง Ball room , Hall A และ Main Foyer 2,563 ตารางเมตร สำหรับจัดนิทรรศการและเวทีสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือต่าง ๆ
ห้อง Meeting Room 1-4 และห้อง Board Room 2-4 ห้อง Lotus จำนวน 1,826 ตารางเมตร สำหรับจัดอบรมสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ

พิธีเปิด
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 9.30 น.
ประธานพิธีเปิด
ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
การแสดงและจำหน่ายหนังสือ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
• นิทรรศการหนังสือใหม่ / กิจกรรมเด็ก
• นิทรรศการ Creative Book Industry: DIY My Book หนังสือ ใครๆ ก็ทำได้
• นิทรรศการรัชกาลที่ 5 กับการปฏิรูปการศึกษา
• นิทรรศการร้านภูฟ้า
• กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
การอบรมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ 51 รายการ
การเสวนาบนเวที 84 รายการ
โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 20

Comment Wall

Comment

RSVP for งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 (BOOKEXPO THAILAND 2010) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service