นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

Event Details

นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

Time: June 10, 2018 to June 20, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 4, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”
วันที่ : 10 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 8 และ ผนังโค้งชั้น 7-8
ภัณฑารักษ์: โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์


นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” เป็นโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) จัดร่วมกับ บริษัท บี.กริม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยจัดนิทรรศการในวาระครบรอบ 140 ปีของการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม โดยมี โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ เป็นภัณฑารักษ์ นิทรรศการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- นิทรรศการหลักฐานประวัติศาสตร์การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - เยอรมันผ่านคอลเล็คชั่นตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตร และซองจดหมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง รัชกาลที่ 9 ณ ทางลาดชั้น 7- 8

- นิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ตีความและได้รับแรงบันดาลใจจาก ความโอบอ้อมอารี อันเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจของบี.กริม ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจากศิลปินร่วมสมัย 15 คน ได้แก่ ธวัชชัย พันธุสวัสดิ์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, คธา แสงแข, กฤช งามสม, อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, ปานพรรณ ยอดมณี, ดุษฎี ฮันตระกูล, เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, สุรเจต ทองเจือ, ถกล ขาวสอาด, อานนท์ ไพโรจน์, ธิติพร โกธรรม, ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา และศิลปินรับเชิญ พินรี สัณฑ์พิทักษ์

รายได้จากการจำหน่ายผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯต่อไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service