นิทรรศการภาพถ่ายไฟน์อาร์ต "14"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายไฟน์อาร์ต "14"

Time: April 10, 2012 to May 27, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 25, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

14

นิทรรศการภาพถ่ายไฟน์อาร์ต


วัน: 10 เมษายน-27 พฤษภาคม 2555

สถานที่: ชั้น 5

ผู้จัด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


รวบรวมผลงานของศิลปินนักถ่ายภาพแนว Fine art ระดับแนวหน้าของเมืองไทย 14 ท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในนิทรรศการภาพถ่ายที่มีชื่อว่า "14" ตามจำนวนศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้


นิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจการถ่ายภาพได้ศึกษาว่าภาพถ่ายแนว Fine Art ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเป็นอย่างไร เนื่องจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีึการประกวดภาพถ่าย "ช้าง ไฟน์ อาร์ต โฟโต คอนเทสต์" ซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายในแนวไฟน์อาร์ต เวทีใหม่่ล่าสุดสำหรับวงการถ่ายภาพในประเทศไทย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายไฟน์อาร์ต "14" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service