นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 “มอง”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 “มอง”

Time: April 20, 2017 to May 5, 2017
Location: The Art Gallery Silpakorn University
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.photo.su.ac.th
Phone: 02 849 7538, 02 849 7564
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 1, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “มอง” ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 ณ โถงนิทรรศการหลัก หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ : ประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายที่ได้รางวัลและร่วมแสดง ผลงานภาพถ่ายของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง นิติกร กรัยวิเชียร นภดล โชตะสิริ ดาว วาสิกสิริ ธวัชชัย สมคง กนก สุริยสัตย์ และราฟ ทูเท็น นอกจากนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้อีกด้วย ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

นิทรรศการการออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์” ระหว่างวันที่ 20 – 28 เมษายน 2560 ณ โถงล่าง หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2849 7538 หรือ 0 2849 7564 www.photo.su.ac.th

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 “มอง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service