นิทรรศการศิลปะ “จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี” (Asian Pulse - 10+1 Art Tactic Contemporary Art Exhibition)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี” (Asian Pulse - 10+1 Art Tactic Contemporary Art Exhibition)

Time: January 21, 2011 to March 13, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
Street: 7th Floor, 939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th/
Phone: (02) 214 6630-8
Event Type: art, photography, exhibition
Latest Activity: Jan 17, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

ศิลปิน:  Zhu Ming, Zhang Kexin, Yu Xingze, Shu Yong, อลงกรณ์​ ศรีประเสริฐ, ไพฑูรย์ จงทอง, อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, นภดล โชตะสิริ, ปรัชญา ลดาชาติ, เดียร์บอร์น เมณฑะกา, รณรงค์ บุตรทองแก้ว, ประทีป สุธาทองไทย, วรวุฒิ เจียรนัย, ศุภร ชูทรงเดช, Jason Lim, Jeremy Hiah, Guangfeng Cheng, Justin Lee CK และ Andree Weschler
วันที่: 21 มกราคม - 13 มีนาคม พ.ศ. 2554
สถานที่: ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (และระหว่างวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จ.นครปฐม)
ติดต่อ: (02) 214 6630-8
โครงการนำร่องความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมชุมชนจากประสบการณ์ในอาเซียนและสาธารณะรัฐประชาชนจีน (10+1) นิทรรศการ “จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี” คือ ยุทธศาสตร์ทางศิลปะแบบองค์รวม โดยความร่วมมือกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของนานาประเทศ ตลอดจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบทสนทนา ผ่านการทำงานศิลปะร่วมสมัย อันนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนและมั่นคงของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งนิทรรศการ จะสะท้อนให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและแตกต่าง ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความหลากหลายทางสังคม ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
 
ในครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการสร้างสรรค์นิทรรศการสัญจร เพื่อนำเสนอบทสนทนาผ่านงานศิลปะ และความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียน หลังจากที่ผลงานของศิลปินไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมแสดง ณ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมแห่งสงจ้วง ครั้งที่ 6 กรุงปักกิ่ง ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
นิทรรศการจะนำเสนอผลงานของศิลปินร่วมสมัย 19 ท่าน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และประเทศไทย ในหลากหลายสาขา อาทิ จิตรกรรม ภาพถ่าย งานจัดวาง วิดีโออาร์ต และศิลปะแสดง ภายใต้แนวคิด “Megalopolis” ที่สะท้อนความเหมือนและแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตร่วมสมัย ของทั้งสามมหานคร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนทางศิลปะร่วมสมัย ผ่านมุมมอง ของแต่ละประเทศในภูมิภาค ตลอดจน สร้างประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมชาวไทยอีกด้วย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี” (Asian Pulse - 10+1 Art Tactic Contemporary Art Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service