พอดีกำลังเพ้อครับ ก็เลยลองร่างเจ้าตัวนี้ออกมา...

เป็นโมเดล SHELP ครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้


ก็พัฒนามาจากโมเดล SHEL ของ Hawkins กับ
โมเดล SHELL ของ David Sparks
แต่ของสองคนนี้เขาเอาไปใช้เป็นโมลเดลสำหรับกระบวนการการตัดสินใจและตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ ในด้านการบิน(Hawkins) และการพัฒนาเว๊บไซต์(David Sparks)

 


SHELP มาจากตัวอักษรย่อ 5 ตัว ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด คือ

 

1. Software : ในที่นี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่เป็นระบบการจัดการงานของเรา โครงสร้างงานของเรา
ถ้าเป็นงานของผมเองก็จะเกี่ยวข้องกับ Book Architecture โครงสร้างภาษา การวางคาแรกเตอร์ การดำเนินเรื่อง เป็นหลัก

 

2. Hardware : ก็จะเกี่ยวข้องวัสดุที่จะนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นงานของผมก็จะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้กระดาษ การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือถ้าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะมาอยู่ในส่วนนี้

 

3. Environment : ก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ แนวคิด บุคคลากร มุมมองในการทำงาน การใช้ศักยภาพในท้องถิ่น การดึงลักษณะเด่นของสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาใช้

 

4. Liveware : ลูกค้า หรือ ผู้บริโภค หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การตลาด
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ต้องคำนึงถึงลูกค้า/ผู้บริโภค และประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับไป

 

5. Product : ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในหัวของเราครับ ว่าเราอยากได้อะไร มันจะออกมาเป็นยังไง ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์นี้ก็จะช่วยให้เรามองถึง 4 ข้อที่ผ่านๆมา และทั้ง 4 ข้อนั้นก็จะช่วยให้เรามองถึงผลิตภัณฑ์ของเราด้วย

 


ประมาณนี้แหละครับ จบแล้ว... ก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ ไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ อย่างไร ก็ต้องมึนๆทำต่อไปครับ เหอๆ

 

ก็หวังว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับ
ขอบคุณครับ

 

IGGY's Work, 2011

Views: 162

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service