Peacock Coffee/Tea set : เมื่อนกยูงแปลงร่างเป็นชุดน้ำชา

นกยูง อาจได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในราชินีแห่งวิหคอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างาม ความอ่อนช้อยเมื่อศิลปินหัวใสได้มีความคิดที่จะแปลงร่างราชินีเหล่านี้ โดยออกแบบให้กลายเป็นชุดน้ำชาได้อย่างลงตัวสวยงามน่าใช้ยิ่งนัก ทำให้ tea time ของคอชาทั้งหลายได้ดื่มด่ำในรสชาดของชาพร้อมทั้งสัมผัสกับอัตลักษณ์อันงดงามของราชินิแห่งวิหคไปด้วย

source : http://www.ioffer.com/i/peacock-coffee-set-tea-set-1-cup-mug-1-sauc...

Views: 855

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service