Cambodian Tree: ฉายแสงบนต้นไม้ให้กลายเป็น Spirits!

เห็นหน้าอะไรบนต้นไม้แล้วก็อย่าเพิงตกใจไป เพราะนี้คือส่วนหนึ่งของงานเเสงสุดเก๋โดย Clément Briend ศิลปินชาวฝรั่งเศส ที่เล่นกับสิ่งรอบตัว

เขาสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาที่ประเทศกัมพูชา ใช้วิธีการฉายภาพสามมิติให้ไปตกกระทบลงบนต้นไม้ต่างๆ ในเมือง โดยเป็นภาพหน้าของเหล่าทวยเทพตามความเชื่อของคนกัมพูชา เป็นการทำงานศิลปะทดลองที่สร้างสิ่งเก่าในรูปแบบใหม่บนพื้นที่ใหม่ หน้าของเทพเจ้าความเชื่อทั้งหลายจึงอยู่ในโครงสร้างและพื้นผิวของต้นไม้ที่แตกต่างกันออกไป

ต้นไม้หลายต้นในเมืองจึงคล้ายมีชีวิตมากกว่าเดิม และโปรเจคท์ศิลปะนี้ยังสามารถสร้างความประหลาดใจและเซอร์ไพรส์ใครหลายคน
นอกจากความน่าสนใจในเทคนิคแล้ว หากคนผ่านไปผ่านมาแล้วตกใจ ก็ไม่น่าแปลกใจเช่นกัน

 

[ Via: Clement Briend ]

Views: 3567

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by shine amatta on November 27, 2012 at 4:57pm

งามมาก...ดูลึกลับแข็งแรง

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service