Brick by Brick: งาน "ประติมากรรรมปรัชญา" ของศิลปินเดนมาร์ก Lene wille จากตัวต่อ LEGO

'ศิลปะมักเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ และสิ่งเล็ก ๆ เสมอ'

 

ด้วยสีขาว ความโค้งมนและการจัดวางองค์ประกอบให้อยู่ในแนวนอน สร้างให้งานของ Lene wille ศิลปินสาวชาวเดนมาร์ก ที่สร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่า 'Brick by Brick' นี้จากเลโก้หลายพันชิ้น ซึ่งสะท้อนแนวคิดในด้านปรัชญาของตัวเอง ในเรื่องความเป็นนิร้นดร์ของรูปทรงและเส้นสาย ก่อนที่ผลงานชิ้นนี้จะมาตั้งอยู่ในล็อบบี้ของ Amsterdam World Trade Center.นั้น wille ได้สร้างสรรค์งานบางส่วนจากในสตูดิโอของตัวเอง ก่อนที่จะมาต่อเติมในสถานที่จริง ซึ่งใช้เวลาในการจัดทำถึง 6 สัปดาห์เลยทีเดียว

 

ในความเรียบง่าย มักจะแฝงความหมายมากมายเอาไว้อยู่เสมอ...

 

 

 

 

[ via:lenewille ]

Views: 383

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by yayba on June 1, 2011 at 4:29pm
สวย

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service