Automata ประติมากรรมไม้แฝงด้วยกลไกอันชาญฉลาดของ Levi Van Veluw ศิลปินชาวเนเธอแลนด์

มีความงามบางประการที่ไม่ไ่ด้มาพร้อมกับรูปโฉมโสภา น่าพิศและชวนชื่นชอบ หรือตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น แต่กลับมาพร้อมความเรียบง่าย แฝงด้วยแนวคิดคมคาย และคำสวยงามด้วยสิ่งที่มันเป็น นั่นคืองานศิลปะที่ทำให้คนส่วนใหญ่เบิกตากว้างขึ้น พร้อมรอยยิ้ม และข้อฉงนสงสัย ก่อนที่จะตัดสินใจได้ว่าควรชอบงานนั้นนั้นหรือไม่ นี่เป็นทั้งหมดงานประติมากรรมไม้แฝงด้วยกลไกอันชาญฉลาดของ Levi Van Veluw ศิลปินชาวเนเธอแลนด์ ผู้ชื่นชอบที่จะผลิตผลงานด้วยไม้ Levi เรียกผลงานชิ้นนี้ว่า Automata ส่วนประกอบทุกอย่างทำจากไม้ โดยติดตั้งแกนกลางและ เฟืองกว่า100 ชิ้นเพื่อให้ผลงานได้หมุนไปรอบ ๆ ได้

 

 

 

[ via : levivanveluw ]

 

บันทึก

Views: 1317

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service