ความไร้เดียงสา

ที่ถูก กาลเวลา สั่งสอน

บางภาพสวย บ้างภาพหม่น หลอมรวมเป็นภาพใหม่ ..

หวัง ผลลัพธ์ เช่นใดได้

ในเมื่อ ได้ผ่านไปแล้ว...

“Stop acting as if life is a rehearsal.

Live this day as if it were your last.

The past is over and gone.

The future is not guaranteed.”

Wayne Dyer

อดีต แก้ไขไม่ได้

แต่ ความทรงจำ ...เลือกได้

ภาพจาก Internet

Views: 118

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service