สวนสันติท่ามกลางความวุ่นวายในกรุงเทพ
ที่แตกหน่อออกมาจากกิเลส และตัญหา
อิสระชนทั้งหลาย ต่างใฝ่หาพื้นที่เพื่อแสดงถึง
จุดยืนของตน
ที่ลอกเลียนกัน ซ้ำไปมา
100ปี ในห้วงวัฏจักรของชีวิต
ความหมายที่แท้จริงที่ใฝ่หา
เมตตาไม่สามารถใช้แทนการกระทำใดๆได้
ชีวิต..จึงเกิดมาเพื่อสิ่งใด?
มีความฝัน...เพื่ออะไร?
ดำรงชีวิตไปทำไม?
ในเมื่อไม่รู้จักคำตอบ
หรือแม้แต่กระทั่งคำถาม
ว่าอะไร?
ตัวตนของฉันในตอนนี้
จึงมิแตกต่างอะไรกับเกสรดอกไม้
ที่ไร้ซึ่งน้ำหนัก ปล่อยให้ถูกพัดไปตามสายลม
ไม่แตกต่างกับแบคทีเรีย
ที่ไม่มีคุณค่า และไม่สามารถมองเห็น เป็นสิ่งสำคัญได้.

Views: 91

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by prem on March 22, 2010 at 7:49pm
อ่อ
Comment by Chronos on March 21, 2010 at 2:38am
เคยดูหนังเรื่องหนึ่ง Every body fine เป็นเรื่องของตาแก่คนหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมลูกๆในเมืองใหญ่
โดยเชื่อว่าทุกคนจะเจริญในหน้าที่การงาน....แต่ทุกอย่างกลับตาละปัตร
มีอยู่ซีนหนึ่งที่สะท้อนการตามหาของตาแก่ คือใบไม้ร่วงจากระเบียงลอยไปตามลม
กับบทสรุปหนึ่งถึงอารมณ์ที่จำตลอดมาถึงวันนี้เวลาเคว้งๆ....
Sense of no direction
เป็นอาการของคนเมืองที่ไม่รู้ทิศทางที่แน่นอนของชีวิต

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service