เพียงความคุ้นเคย

ไม่ใช่แค่แสงและเงาที่ทำให้เธอมีตัวตน

แต่คงเป็นนวตกรรมโบราณที่ยังทันสมัย

ไม่ใช่แค่รูปทรงแปลกตาที่ฉันประทับใจ

แต่เป็นพื้นที่ว่างในนั้นที่ชวนให้เติมเต็ม

และ

ไม่ว่าร้อนหรือเย็น ที่เธอรองรับไว้

ความรักก็ปรากฏตัวขึ้นอย่าง

อัศจรรย์

Views: 150

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service