ภาพบางภาพ บอกเล่าเรื่องราว...

คำบางคำ มีความหมาย...

เมื่อภาพ(รูป)และคำมาเจอกัน...เรื่องราวมันจึงมากกว่านั้น

Views: 82

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service