จัดเรียงข้าวของให้ตระการตา งานศิลปะโดยศิลปินชาวจีน

ในวันหนึ่งเราพบเจอข้าวของมากมาย บ้างก็เก็บไว้ บ้างก็ปล่อยไว้ที่เดิมเช่นกัน ในขณะที่ Hong Hao ศิลปินชาวจีนคนนี้เขาเลือกเก็บมาและจัดเรียงออกมาเป็นภาพได้อย่างน่าสนใจ
เขารวบรวมข้าวของในชีวิตประจำวันทั้งใบเสร็จ จดหมาย หรือหนังสือที่สะสมไว้มาแผ่กระจาย จัดวาง เพื่อทำการบันทึกภาพ โดยวิธีที่เขาใช้นั้นคือการสแกน! เขาวางข้าวของทั้งหมดบนเครื่องและให้แสงทำงานเก็บภาพเหล่านั้น และรวมออกมาได้หนึ่งชุดที่มีชื่อว่า My Things โดยงานชุดนี้จะจัดแสดงที่ pace Gallery ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จนกระทั่ง 27 เมษายนนี้
image courtesy base gallery

[ Via: Pace Gallery ]

Views: 491

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service