ฉันจะออกไปข้างนอก.......ก็เปิดประตูบ้าน

ฉันจะมองนอกบ้าน.........ก็เปิดหน้าต่าง

ฉันอยากมองเห็นโลกข้างนอก......ก็เปิดตา

แล้ว.......................ถ้าฉันอยากมองเห็นจิตใจ ของคนรอบข้างหล่ะ?..

...........................ง่ายๆ...แค่ฉันก็เปิดใจ ละใส่ใจคนรอบข้างของฉัน   เท่านั้นเอง

Views: 72

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service