เคียงข้างฉัน

เคียงข้างฉัน

อย่าเดินนำฉัน  อาจไม่ตามเธอ

อย่าเดินตามฉัน  ฉันอาจไม่นำเธอ

เดินเคียงฉัน

เป็นมิตรกับฉัน

 

มิตรคือสิ่งใด

มิตรเป็นบุคคลซึ่งเรากล้าพอที่จะให้เขาคือตัวเราเอง

 

มิตรเป็นบุคคลที่ไม่ชอบคนๆ  เดียวกับที่เราไม่พึงใจ

 

เพราะคุณอ้วน  มิตรถึงไม่กำหนดอาหาร  เธอไม่เคยต่อว่าสามีที่ให้กระทะไฟฟ้าภรรยาตอนวันเกิด  เธอจะเล่าตอนไปเห็นแฟนเก่าคุณเข้า  เมื่อเขาเป็นนักบวช

 

มิตรสืบความหมายมาจากคำว่า  “อิสระ”  มิตรเป็นบุคคลซึ่งเผื่อช่องว่างให้เรา  และสงเคราะห์สู่วิมุตติ

 

เมื่อคุณพาล  มิตรแท้เป็นบุคคลซึ่งไม่เห็นว่าคุณเป็นอย่างนั้นไปตลอด

 

ความผาสุกในสิ่งเล็กๆ

โอ  ความผาสุก   -  สิ่งหนึ่งอันไม่สามารถอธิบายชัดแจ้ง  เวทนาอันเกษมต่อบุคคล  -  ไม่ทั้งจากชั่งจิตหรือวัดคำ (จะแสดงความหมายได้)  แต่ไหลพรั่งพรูยามถึงกาลแล้ว  เฉกเช่นแกลบและเมล็ดข้าวอยู่ด้วยกันฉันได  ก็ต้องฝัดด้วยมือซึ่งยึดมั่นในศรัทธาฉันนั้น  โดย (อาศัย) ลมหายใจแห่งเมตตาพัดพาส่วนแกลบไป  พึงเก็บรักษาสิ่งใดซึ่งมีมูลค่าข้าวสุกนั้น

 

ทุกชน  ไม่แค่ดำรงอยู่เพียงวิมังสาแห่งการดูแลใด

เขาเสพเพื่ออัตตา  แต่โดยเปมะ

สำหรับสิ่งนั้นแล้ว  มีอยู่ในประชาอื่น

 

สุขในชีวิตเกิดจากเศษนาทีมารวมส่วนกัน  -เสี้ยวเล็กเสี้ยวน้อย –จาคะที่เผลอไปของจุมพิตหรือรอยยิ้ม

สภาพปรากฏกรุณา  หรือให้เกียรติอย่างน้ำใสใจจริง

 

มิตรข้ามถนนพร้อมจานขนมปังซโคนอบใหม่ๆ  สดๆ  ก้อนเล็กๆ  (เอามาให้คุณ)

พาคุณไปดูลูกแมวเกิดใหม่

กวาดหิมะให้ตามทางรถวิ่งของคุณ  จากอาคารไปสู่ถนน

เติมมหัพภาคบนกระดาษให้เมื่อคุณลืม

ป้อนอาหารแมว

มิตรเป็นคู่ที่จำเป็น

 

มิตรมาตามเสียงโทรศัพท์  โผล่ไปเยี่ยม  นัดพบ  คาดหมายแบบผิดคาดนิดๆ  ร่วมวงกันในวันสำคัญ

 

มิตรคือ...

มิตรรู้ว่าจะยอมให้มากน้อยแค่ไหนในสิ่งที่เธอพูด  และตอบเพียงเรื่องที่มีคุณ(ประโยชน์)...

เรียงความหมาย: Tokto

Inspiration: Mother (รอตรวจ)

 

BY MY SIDE

Don’t walk in front of me,

I may not follow.

Don’t walk behind me,

I may not lead.

Walk beside me,

And just be my friend.

 

WHAT  IS A FRIEND?

A friend is person with whom you dare to be yourself.

PAM BROWN, b.1928

 

A friend is someone who dislikes the same people

 

...A friend doesn’t go on diet because you are fat.  A friend never defends a husband who gets his wife an electric skillet for her birthday. A friend will tell you she saw your old boyfriend – and he’s a priest.

 

Friend derives from a word meaning “free”. A friend is someone who allows us the space and freedom to be.

 

Real friends are those who, when you’ve made a fool of yourself, don’t feel that you’ve done a permanent job.

 

THE COMFORT OF SMALL THING

Oh, the comfort – the inexpressible comfort, of feeling safe with person – have neither of weigh thoughts nor measure words, but pouring them in right out, just as they are chaff and grain together; certain that a faithful hand will take and sift them, keep what is worth keeping, and then, with the breath of kindness blow the rest away.

 

And all people live, not by reason of any care

They have for themselves, but by the love

For them that is in other people.

 

The happiness of life is made up minute

Fractions – the little soon  - forgotten charities

Of a kiss or a smile, a kind look

Or heartfelt compliment.

 

Friends run across the road with a plate of freshly baked scones.

Friends fetch you to see the newly born kittens.

Friends clear the snow off your side of the driveway.

Friends stop the papers when you forget

Friends feed the cat.

Friends are absolutely in indispensable.

 

A friend, by a phone call, a popping-in, a chance meeting, a small unexpected surprise, puts a little jam on the day’s bread and butter.

 

A FRIEND IS….

A friend knows how to allow for mere quantity in your talk and only replies to the quality….

ที่มา: To a very special FRIEND. Helen Exley.

Views: 125

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service