คำคม ธรรมนำเทรนด์ 2


ฝรั่งระดับครูบาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเข้าจะรุ้สึกเท่มากถ้าได้คุยกับพระโดยพูดภาษาไทยหรือพูดภาษาบาลีได้บางประโยค แต่เราคนไทยกลับรู้สึกว่าถ้าได้ทำอะไรที่ดูเป็นฝรั่งหนอยจะดูมีรสนิยม บางคนถึงกับพยายามพูดไทยคำอังกฤษคำ
 
เรื่องไหนที่ฝรั่งดีเราก้ยอมรับ แต่เรื่องไหนที่ไทยดีกว่าเราก้ต้องยกย่องไทย แต่โดยนิสัยคนไทยมักจะคิดว่าฝรั่งดีทั้งหมด คนไทยแพ้ฝรั่งตั้งเเต่ในระดับความคิด เราเชื่อไปแล้วอย่างไรว่าฝรั่งดีกกว่าไทย เราจึงยอมให้เค้าปล้นระบบความรู้ ปล้นระบบความเชื่อ ปล้นระบบวัฒนธรรม ปล้นเเม้กระทั่งความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเอง
 
เด็กไทยสมัยนี้ ยังไม่กระตือรือร้นต่อการแสวงหาความรู้ หนังสือพิมพ์แทบจะไม่อ่าน ความรู้รอบตัวก้แทบจะไม่มี นี่คือสิง่ที่สะท้อนความเป็นคนรุ่นใหม่ของเรา เราขาดทั้งอัจฉริยภาพ ขาดความใฝ่รู้ ขาดความใฝ่สร้างสรรค์ ขาดการพัฒนา แล้วพอโตขิ้นก้เรียกร้องอยากได้แต่สิ่งที่ดีที่สุด ทั้งที่ศักยภาพซึ่งได้มาในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไม่มี 
 
 
เราเองเคยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากกมาย แต่เดียวนี้เราคิดว่าแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ถือว่าได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมแล้ว 
 
ฝรั่งที่เค้าอยากดูอินเตอร์เขาแห่มาเรียนภาษาบาลีเรียนภาษาไทย โดยเฉพาะพระฝรั่งลูกศิษย์ของ
หลวงปู่ชา สุภัทโท ถ้าพระฝรั่งรูปไหนพูดสำเนียงอีสานได้จะดูเท่มาก แต่ในเมืองไทยใครพูดสำเนียงอีสานจะดูบ้านนอกมาก
 
คุณควรจะจ้องมองธรรมชาติด้วย จ้องมองวิถีชีวิตของตัวเองด้วย จ้องมองเข้าไปภายในจิตใจตัวเองด้วยคนจำนวนมาก จึงมุ่งแต่มองออกไปข้างนอกและไม่ได้มองกลับเข้ามา
 
ใช้ชีวิตในความเป็นจริง ใครก้ตามในโลกที่มีชีวิตอยู่ในความฝัน สักวันต้องพังคลืนลงมา เมื่อเราปฎิบัติธรรมไปถึงระดับหนึ่งกระทั้งจิตสงบย่อมเห็นตามความเป็นจริง แต่คำถามคือคนส่วนใหญ่ เคยเห็นอะไรตามความเป็นจริงไม้ พอไม่เห็นตามนั้นคุณก้ไปอยู่ใโลกมายาที่คุณสร้างขิ้นมา แล้วสิ่งที่เป็นมายาไม่มีหรอกที่จะไม่ทำให้คุณทุกข์ฉะนั้น อย่าไปอยู่กับมายา ให้กลับมาอยู่กับความเป็นจริง 
 
ในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนถูกออกแบบมาเพื่อให้เป้นเงาของคนอื่น ขอให้ทุกคนงดงามอย่างที่ตนเองเป็น และโดดเด่นอย่างเป็นตัวของตัวเอง 
 
ถ้าอยากเห็นเมืองไทยเจริญเหมือนที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวาดหวังไว้ คนไทยต้องกล้าพูดความจริง 
 
คนไทยนั้นแปลก เรามีของดีที่สุดอยู่ในแผ่นดินแต่ต้องรอให้ฝรั่งมายกย่องเราถึงจะเห็นคุณค่า ประการแรกเพราะ
เราตกเป็นอาณานิคมทางปัญญาของฝรั่ง ประการต่อมาเป็นเพราะว่าเราคิดน้อย
 
คนไทยเป็นคนประหลาด คนดีที่เรามีอยู่ในแผ่นดินเราไม่เพียงแต่ไม่เห็นคุณค่า บางครั้ง เรายังเหยียบยำ่ซำ้เติม ต่อเมื่อฝรั่งมายกย่องเราจะเห็นว่าคน ๆนั้นมีคุณค่า
 
คนไทยถ้าจะศรัทธาฝรั่งให้เลือกศรัทธาในบางเรื่องและเรื่องไหนที่ใช้ไม่ได้ก็อย่าไปศรัทธา เราต้องมีวิจราณญาณ
ขนาดนี้ถึงจะคบฝรั่งได้ แต่ลูกไทยหลานไทยเวลานี้ พยายามที่จะเลียนแบบฝรั่งไปทุกเรื่อง
 
 
ก่อนที่เราจะชี้ชวนให้คนหันเข้ามาหาพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง คุณก้ต้องเชื่อมั่นอย่างดีที่สุดว่าคุณได้สังกัดฝั่งที่ถูกต้องเเล้ว มิเช่นั้นเเล้ว บางทีอาจจะเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองแล้วพลอยเชื่อมันอย่างผิด ๆ ว่าเราอยู่ในความถูกต้อง
แต่แท้ที่จริงเเล้วเราไม่ได้อยู่ในนั้น เราแค่ยึดติดในความถูกต้อง
 
หนึ่งนิพพาน ก็มีอยู่เเล้ว สองผู้ชี้ทางนิพพานก็มีอยู่เเล้ว แต่ทำไมจึงมีคนจำนวนมากที่ยังไม่บรรลุธรรม พระพุทธองค์ตอบว่า ฉันจะทำอะไรได้ ฉันก็เป็นเเค่ผู้ชี้ทาง
 
ชื่อเสียงเป็นเหมือนมีดเล่มนึงคุณใช้หั่นผักหั่นปลาทำอาหารก้ได้หรือคุณจะใช้ไปจ้วงแทงเพื่อนมนุษย์คนใดคนนึงก็ได้ ชื่อเสียงเป็นเหมือนมีดที่อยู่ในมือ ถ้าผู้ใช้ใช้อย่างมีประโยชน์ ถ้าผู้ใช้ใช้อย่างด้อยปัญญาก้ไร้ประโยชน์
 
ความทุกข์ขยายตัวตามขนาดของอัตตา หมดอัตตาก้หมดทุกข์ อัตตาใหญ่ทุกข์มาก อัตตาน้อยทุกข์น้อย ฉะนั้น ความทุกข์ในชีวิตของเราขิ้นอยู่กับความเข็มข้นการยึดติด ถือมั่นในอัตตาเรา ถ้าเราลดความยึดติดให้ลดน้อยถอยลง เราก้จะลดความทุกข์ตามไปด้วย
 
ถ้าเป้นชาวพุทธที่เเท้อย่างน้อยต้องมีความรู้ในสามเรื่อง หนึ่งเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคืออะไร สองวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาต้องทำอย่างไร สามวิธีการที่จะเผยแผ่ พระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไร ถ้าตอบคำถาม สามคำถามนี้ได้ คุณก้เป็นพุทธศาสนานิกชนได้
 
 
พุทธศาสนิกชนแปลว่า หนึ่งอะไรคือ นิพพานคือเป้าหมายสุงสุด วิะีการที่จะไปถึงเป็าหมายสูงสุดของศาสนาต้องทำอย่างไร ก้ต้องตอบให้ชัดเจนไปว่า ต้องยึดมั่นในไตรสิกขา อันได้แก ศีลคือชีวิตที่มีวินัย สามธิคือการฝึกใจให้มีึคุณภาพ สุขภาพ และสมรรถภาพ และปัญญาคือมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม แจ่มกระจ่างสว่างไสวจนสามารถบริหารจัดการกิเลสได้ คำถามข้อสุดท้ายเมื่อเข้าถึงเนื้อหาสาระ ของพระพุทธศาสนาแล้วคุณควรจะเผยแผ่อย่างไร ก็ตอบได้ว่าเผยแผ่โดยใช้สันติวิธีไม่มีการเอาเงินทองไปล่อหลอก ไปประจบประเเจง หรือใช้อาวุธสงครามข่มขุ่ใครให้หันมาเป็นศาสนิกชนในศาสนาของตน ต้องเผยแผ่ให้เขาศรัทธา ในศาสนาด้วยตัวของเค้าเอง ถ้าตอบคำถามสามข้อนี้ได้ ก็ถือว่า เป็นชาวพุทธชั้นนำได้เเล้ว

Views: 196

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Tokiyo on April 28, 2011 at 5:04pm
ชอบจังครับขอแชร์นะครับ

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service