GiftshoP's Blog (1)

<<- กว่าจะเป็นดังใจฝัน ->>

..- "ขนาดและสัดส่วน"ต้องจำให้ขึ้นใจ

- "พกตลับเมตร" ไว้เสมอ

- รู้จัก "สไตล์ของของการตกแต่ง"

- เข้าใจกับการใช้ "สี"

- รอบรู้ "แหล่งสรรหา"

- "ประดิษฐ์" ของแต่งบ้านเอง

- ตีสนิทกับ "ช่างฝีมือ"

- สังเกต "พฤติกรรม"ของลูกค้า

- ดู "ตัวอย่าง"มากๆ

- พัฒนา "รสนิยม"

INTERIOR DESIGNER.

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นที่ 1… Continue

Added by GiftshoP on April 4, 2009 at 10:08pm — No Comments

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service