เทคนิค -- โปรแกรม Illustrator 10 ครับ
สเก็ตช์ตัวหนังสือจากสมุดแล้วสแกน
ดราฟลายเส้น หาภาพในหลวงมาดราฟ แล้ว
ปรับหัว brush นิดหน่อยให้ได้ลายเส้นแปลกๆ

Views: 1024

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service